Spotkanie samorządowe z władzami Gminy Poczesna

10 czerwca 2022 roku w biurze poselskim z wiceministrem kultury i dziedzictwa narodowego, posłem Szymonem Giżyńskim spotkali się Przewodnicząca Rady Gminy Poczesna Iwona Choła i wójt Gminy Poczesna Krzysztof Ujma.

Rozmowa dotyczyła inwestycji realizowanych przez gminę, w tym przedsięwzięć dofinansowanych z rządowego funduszu Polski Ład. – Dotacje rządowe to dla nas ogromne wsparcie, tym bardziej, że gmina dofinansowuje znikomą część. W drugiej edycji  otrzymaliśmy środki w kwocie 6 milionów 930 tysięcy złotych na  na budowę hali sportowej w Słowiku oraz 1 milion 760 tysięcy złotych na budowę chodnika we Wrzosowej – mówi wójt Krzysztof Ujma. – Bardzo dziękujemy Panu Ministrowi za pomoc i wsparcie naszych wniosków. W mojej pracy samorządowej to najważniejsze wydarzenie, które znacząco wpływa na rozwój naszej gminy i dobra naszych mieszkańców – dodała przewodnicząca Iwona Choła.

Wiceminister Szymon Giżyński podkreślił, że jako prezes Zarządu Okręgu Częstochowskiego Prawa i Sprawiedliwości wsparł, rekomendował i przeprowadził – stosownie do swoich obowiązków i prerogatyw – wszystkie wnioski, złożone – prawidłowo i zgodnie z procedurami – przez każdy z samorządów gminnych i powiatowych. – Wyszedłem z oczywistego założenia, iż autorami i beneficjentami wniosków nie są samorządowe władze lecz tak naprawdę mieszkańcy polskich wsi, miasteczek i miast. I z myślą o nich podjąłem taką decyzję – powiedział prezes Zarządu Okręgu Częstochowskiego Prawa i Sprawiedliwości, poseł Szymon Giżyński.

 

źródło: Gazeta Częstochowska