Życzenia i gratulacje dla Pań z KGW Kościelec

26 lutego 2022 roku w Kościelcu miało miejsce spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Organizatorki Koło Gospodyń Wiejskich uroczystość połączyły ze zbiórką na rzecz zaatakowanej przez Rosję Ukrainy.

List z serdecznym pozdrowieniem i podziękowaniem za zaproszenie przesłał wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Szymon Giżyński, poseł z okręgu częstochowskiego, prezes Zarządu Okręgowego PiS w Częstochowie. Wiceminister napisał:

„…Szanowne Panie! Z podziwem i szacunkiem darzę szeroko zakrojoną działalność Pań. Dziękuję za pielęgnowanie polskich zwyczajów i obyczajów, budowanie serdecznej, sąsiedzkiej więzi, upowszechnianie kultury ludowej oraz wychowywanie młodego pokolenia w duchu patriotyzmu i poszanowania tradycyjnych wartości. Rozmach i kreatywność Pań owocuje licznymi przedsięwzięciami i sukcesami. Jakże pięknym dziełem jest prowadzona pod kierunkiem Pań dziecięca Scholka parafialna. W ubiegłym roku w Etnostradzie w Częstochowie zespół KGW „Kościelanki” wyśpiewał drugie miejsce, a jeszcze wcześniej zaprezentowałyście Panie wyjątkowe umiejętności kulinarne w ogólnopolskim konkursie „Bitwa regionów”, przygotowując regionalną potrawę w oparciu o własną recepturę i rodzime produkty. Jesteście Szanowne Panie admiratorami polskiej kultury, rzeczniczkami staropolskiej tradycji.

Za tę skuteczną pracę, za zaangażowanie na rzecz współmieszkańców, czynione dobro, szlachetność, wrażliwość i niesiony uśmiech – Wszystkim Paniom bardzo dziękuję.

Jednocześnie życzę Szanownym Paniom szerokiego grona przyjaciół i ludzi dobrej woli, którzy będą wspierać Panie w urzeczywistnianiu kolejnych pomysłów i zadań. Życzę satysfakcji
z wypełnianych dzieł, a przede wszystkim nieustającej opieki naszej najukochańszej Matki, Najświętszej Maryi Panny
.”