Sprzęt ratowniczy dla OSP w Truskolasach. Podziękowanie dla Posła

Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, poseł z okręgu częstochowskiego, Szymon Giżyński, 19 lutego 2022 roku odwiedził OSP Truskolasy, w powiecie kłobuckim. Spotkanie stało się okazją do wyrażenia podziękowań wiceministrowi za wsparcie druhów w pozyskaniu nowego wozu strażackiego i sprzętu ratowniczego, niezbędnych w akcjach ratujących życie ludzi i ich dobytek.

Zwracając się do strażaków, wiceminister Szymon Giżyński podkreślił ich wysokie poczucie obowiązku, odwagę i gotowość niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, a także służebną rolę w umacnianiu polskiej tożsamości narodowej i pielęgnowaniu dziedzictwa polskiej wsi.

Według rankingu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach OSP Truskolasy jest jedną z najbardziej aktywnych jednostek w powiecie kłobuckim. W 2020 roku, według oficjalnych danych, OSP Truskolasy uplasowała się na drugim miejscu, ze 127 wyjazdami do wypadków i pożarów.