RZĄDOWY FUNDUSZ „POLSKI ŁAD” dla dobra i rozwoju gmin. Ponad 12,5 miliona złotych dla Janowa

8.100.000 zł, to kwota z programu rządowego Polski Ład, jaką Gmina Janów otrzyma na bardzo wyczekiwaną i potrzebną inwestycję: budowę dwuoddziałowego przedszkola oraz pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lusławicach. Symboliczny czek wójtowi Gminy Janów Edwardowi Moskalikowi wręczył wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Szymon Giżyński.

Gmina otrzyma jeszcze 3.325.000 zł na przebudowę ul. Żurawskiej i łącznika wraz z budową ścieżki rowerowej oraz 1.152.747 zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne.