RZĄDOWY FUNDUSZ „POLSKI ŁAD” dla dobra i rozwoju gmin. Na inwestycje sportowo-kulturalne w gminie Poczesna

Symboliczne czeki z pieniędzmi z programu rządowego Polski Ład dla gminy Poczesna przekazał wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Szymon Giżyński. Odebrali je: przewodnicząca Rady Gminy Iwona Choła i wójt Gminy Krzysztof Ujma. Gmina otrzyma  3.420.000 zł na budowę Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Hucie Starej B, 3.150.000 zł – na budowę boiska sportowego do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Zawodzie oraz 900.000 zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne.