,,Przeszłość krzyżem pisana”

23 października 2021 roku w Sierakowie w gminie Przyrów miało miejsce uroczyste podsumowanie konkursu ,,Przeszłość krzyżem pisana”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Jurajski Sieraków. Była to chwila pełna wzruszeń, swoje prace opisujące historie przydrożnych krzyży i kapliczek zaprezentowali młodzi autorzy. Życzenia i gratulacje na ręce prezes Stowarzyszenia Bożeny Miedzińskiej złożyły wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego Beata Kocik oraz w imieniu wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi, posła Szymona Giżyńskiego – redaktor naczelna ,,Gazety Częstochowskiej” Urszula Giżyńska.

W konkursie, dofinansowanym przez Ministerstwo Kultury i Sportu wzięło udział pond czterdzieścioro dzieci z powiatu częstochowskiego. Konkurs podsumowano uroczystym rozdaniem nagród z udziałem uczestników i ich opiekunów.

– Gratuluję Państwu pięknej inicjatywy i tak szerokiego zasięgu konkursu, który niósł ważny element pamięci i szacunku do naszej historii. Przydrożne krzyże i kapliczki wpisały się w polski pejzaż i są świadectwem polskiej kultury i tradycji. Patriotyczny wymiar konkursu i jego idea kształtowania młodego pokolenia w duchu umiłowania ojczyzny są bardzo bliskie wiceministrowi Szymonowi Giżyńskiemu i w jego imieniu dziękuję za ten dar. To wartości, które dzisiaj należy szczególnie pielęgnować – powiedziała Urszula Giżyńska, reprezentująca posła Szymona Giżyńskiego. Redaktor naczelna zaprosiła jednocześnie uczestników do współpracy, aby relacje przygotowane przez uczestników konkursu opublikować na łamach ,,Gazety Częstochowskiej.