314 samochodów dla jednostek OSP z dofinansowaniem w 2021 r.

Do jednostek OSP w całej Polsce trafi 314 samochodów ratowniczo-gaśniczych o łącznej wartości ok. 244 mln zł. W większości będą to najbardziej uniwersalne – średnie samochody ratowniczo- gaśnicze.
W Okręgu Częstochowskim, dofinansowano samochody dla następujących OSP:
1. Piasek
2.Poraj
3.Stary Kocin
4.Zwierzyniec Pierwszy
5.Koziegłówki
6.Parzymiechy
7.Tanina
8.Wiercica
Gratuluję!
Zakupy wszystkich samochodów zostaną zrealizowane przez jednostki OSP przy dofinansowaniu:
• NFOŚiGW / WFOŚiGW – 60,7 mln zł,
• dotacji KSRG – 44,9 mln zł,
• dotacji MSWiA – 19,6 mln zł,
• środków pochodzących z odpisów z firm ubezpieczeniowych – 14,5 mln zł.