KONOPISKA / Hala w Aleksandrii gotowa

Zakończono inwestycję dot. budowy sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z częściową przebudową istniejącego budynku szkoły.  – W sposób szczególny pragnę również podziękować Panu Ministrowi Szymonowi Giżyńskiemu – Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzięki Jego osobistemu, mocnemu zaangażowaniu Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przekazało na ww. inwestycję dofinansowanie w kwocie 1 340 500,00 zł. Jestem bardzo wdzięczny za to silne wsparcie” – powiedział Wójt Jerzy Żurek.
Wartość robót budowlanych brutto wyniosła 4.747.800,00 zł (przedstawiona wartość to koszt dokumentacji technicznej oraz robót budowlanych na podstawie zawartej umowy z wykonawcą; bez kosztów nadzoru budowlanego itp.).