MAŁA KROPKA / Oboje główni, oboje gorsi

Nie miał racji Józef Piłsudski, gdy twierdził, że to nie Niemcy, lecz Rosja jest głównym wrogiem Polski.

Mylił się Roman Dmowski głosząc, iż to Niemcy – a nie Rosja – pozostają największym zagrożeniem dla Polski.

Pamiętać przecież trzeba, iż traciliśmy niepodległość zawsze wtedy, gdy jednocześnie tego chciały i współdziałały ze sobą – Niemcy i Rosja. Skąd to wiem? Z mapy i rocznika statystycznego.

Mao Tse-tung, na pytanie pewnej dziennikarki: kto jest gorszym wrogiem Chin: USA czy Rosja – opowiedział: obaj gorsi.

My, na pytanie który z naszych geopolitycznych wrogów – Niemcy czy Rosja – jest od drugiego gorszy i, tym samym, główny – odpowiadamy: oboje gorsi, oboje główni.

SZYMON GIŻYŃSKI