Nowy kierunek kształcenia na UJD

Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński wziął udział w spotkaniu w sprawie otarcia na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie  nowego kierunku związanego z rolnictwem.

 

Od nowego roku akademickiego 2021/2022 na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie planowane jest otwarcie nowego kierunku związanego z rolnictwem. W tej sprawie 15 lutego 2021 r. odbyło się spotkanie najwyższych władz Uczelni z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i wojewódzkich instytucji okołorolniczych.

W spotkaniu udział wzięli: Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński; Rektor UJD, prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska; Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, dr hab. prof. UJD Janusz Kapuśniak;  Prorektor ds. Studenckich, dr hab. prof. UJD Joanna Warońska; Prorektor ds. Rozwoju, dr hab. inż. prof. UJD Zygmunt Bąk,  Prodziekan Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, dr hab. prof. UJD Renata Barczyńska-Felusiak; Prezes Zarządu Jurajski Agro Fresh Park Mirosław Matyszczak; Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR w Częstochowie Konrad Jarzyński, Dyrektor ŚODR w Częstochowie Marek Dziubek, Dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Tomasz Matyszczak; Kierownik Oddziału Narodowego Instytu Kultury i Dziedzictwa Wsi w Częstochowie Łukasz Giżyński; Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie Piotr Dobosz.

Wstępnie zaproponowano kierunek inżynierski „Produkcja i marketing żywności”, nauka miałaby przebiegać dualnie. – Studenci  podczas studiów zdobędą szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. nowoczesnego zarządzania rolnictwem w fazie przetwórstwa, przechowalnictwa oraz dystrybucji, uwarunkowań procesów rolniczych na rynku krajowym i zagranicznym, a także kultury mieszkańców obszarów wiejskich, analizy rynku, negocjacji biznesowych  czy systemów informatycznych, wspomagających podejmowanie decyzji w działalności rolniczej – wyjaśnia pomysłodawca utworzenia kierunku, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Szymon Giżyński.

Program studiów, opracowany we współpracy z przedstawicielami biznesu, zaprojektowany będzie w taki sposób, by przygotować wszechstronnie wykształconych kandydatów na stanowiska w zespołach kierowniczych oraz liderów zespołów zadaniowych w krajowych przedsiębiorstwach szeroko pojętego sektora rolniczego. Obok uznanych naukowców zajęcia ze studentami prowadzić będą praktycy z bogatym doświadczeniem w rolnictwie i branży logistycznej.

Stworzenie kierunku związanego z rolnictwem jest odpowiedzią na potrzeby regionalnego rynku pracy, szczególnie ze względu na budowę nowego rynku rolno-spożywczego – Jurajskiego Agro Fresh Parku. Obecni na spotkaniu przedstawiciele Instytucji okołorolniczych zadeklarowali pomoc w tworzeniu programu studiów oraz zapewnieniu praktyk oraz stażów przyszłym studentom, wspieranie projektów naukowo-badawczych, edukacyjnych oraz akcji społecznych. – Dotąd w regionie częstochowskim nie było możliwości studiowania na podobnym kierunku, liczymy zatem, że wskaźnik zatrudnienia przyszłych absolwentów w przedsiębiorstwach rolniczych będzie większy niż w innych częściach kraju – konkluduje rektor Anna Wypych-Gawrońska.