Maskpol patronem szkół mundurowych

Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Szymon Giżyński uczestniczył w uroczystym podpisaniu umów patronackich pomiędzy Przedsiębiorstwem Sprzętu Ochronnego MASKPOL w Pankach a częstochowskim szkołami prowadzącymi nauczanie w klasach mundurowych w programie „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”.

 

8 lutego 2021 r. na terenie Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie odbyła się uroczystość podpisania umów patronackich pomiędzy: Przedsiębiorstwem Sprzętu Ochronnego MASKPOL SA – Polska Grupa Zbrojeniowa, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Adama Ogrodnika oraz członka Zarządu Pana Tomasza Jackiewicza, a trzema częstochowskimi szkołami: • Zespołem Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie, reprezentowaną przez Dyrektora szkoły Mariusza Zawadę, • Zespołem Szkół Technicznych w Częstochowie, reprezentowaną przez p.o. Dyrektora szkoły Patrycję Rozpondek, • Zakładem Doskonalenia Zawodowego, Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej w Częstochowie, reprezentowaną przez Dyrektora szkoły Marcina Sygieta.

W ramach współpracy Firma MASKPOL objęła patronatem klasy mundurowe w wyżej wymienionych szkołach i przekazała, każdej z nich sprzęt militarny. W przyszłości będzie możliwość otrzymania umundurowania oraz sprzętu ochronnego dla klas wojskowych, jak również prowadzenie wykładów przez pracowników firmy MASKPOL na tematy proobronne. Będą również odbywały się wycieczki przedmiotowe dla uczniów szkół, na których poznają specyfikę produkcji sprzętu ochronnego. Taka współpraca pomiędzy szkołami a firmą MASKPOL pozwoli na rozwój i podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.