Wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński o grypie ptaków

3 lutego 2021 roku odbyła się konferencja naukowo-dydaktyczna – nauka w praktyce, dla szkół rolniczych, ośrodków doradztwa rolniczego, powiatowych inspektoratów weterynarii i hodowców drobiu na temat „Zasad bioasekuracji i danych epidemiologicznych w odniesieniu do grypy ptaków”.
Spotkanie, zorganizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zatytułowane było „Grypa ptaków – występowanie, zwalczanie, zasady zabezpieczania stad hodowlanych”.
fot. wetgiw