Betlejemskie Światło Pokoju przekazane posłowi Szymonowi Giżyńskiemu

Od wielu lat harcerze wypełniają misję niesienia pokoju. Również w tym roku dotarli do różnych instytucji z Betlejemskim Światłem Pokoju – światłem dobra i miłości. Przybyli także do biura posła Szymona Giżyńskiego, wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi. Światło przyniósł  Harcmistrz Przemysław Kowalski. – Serdecznie dziękuję za pamięć i dar. Kultywujecie Państwo wspaniałą tradycję – powiedział wiceminister Szymon Giżyński.