Pierwsza w Polsce – nowego typu – giełda rolno-przetwórcza powstaje na Ziemi Częstochowskiej – Jurajski Agro Fresh Park S.A. z siedzibą w Kościelcu, gmina Rędziny, pod Częstochową

16 listopada 2020 roku, konstytuujące – spółkę Jurajski Agro Fresh Park S.A. – akty notarialne podpisali: w imieniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Konrad Jarzyński, Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR w Częstochowie, obejmującego swoim obszarem działania teren całego województwa śląskiego oraz w imieniu Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. z siedzibą w Częstochowie – Mirosław Matyszczak, Prezes Zarządu oraz Artur Sokołowski, Wiceprezes Zarządu.

 

Obecna na zdjęciu Monika Pohorecka, obok prezesa Mirosława Matyszczaka i wiceprezesa Artura Sokołowskiego, w nowo powstałej spółce Agro Fresh Park objęła, z ramienia KOWR, stanowisko wiceprezesa. Monika Pohorecka posiada specjalistyczne wykształcenie rolnicze. W roku 2000 zdała maturę, kończąc 5-letnią naukę dzienną w Technikum Rolniczym w Dobryszycach pod Radomskiem, uzyskując specjalizację w kierunku marketingu produktów ogrodniczych. W 2005 roku ukończyła studia pedagogiczne w Akademii Jana Długosza w Częstochowie. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie: studium prawa europejskiego oraz zarządzania zasobami ludzkimi. W trakcie realizacji: studia podyplomowe MBA o specjalizacji agrobiznes.

 

 

Zakończono, trwający ponad rok, pierwszy etap procesu przygotowawczego, zmierzającego do utworzenia w okolicach Częstochowy nowoczesnego rynku hurtu rolno-spożywczego. Będzie to inwestycja o charakterze ponadregionalnym, w ramach której zostaną w latach 2022-25 wybudowane sukcesywnie cztery nowoczesne hale z przeznaczeniem na wynajem, o powierzchni 10.000 m2 każda oraz budynek administracyjno-biurowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą  drogową, sieciami uzbrojenia terenu i obiektami uzupełniającymi.

 

W ramach działalności Jurajskiego Agro Fresh Parku poza udostępnianiem powierzchni handlowych – producentom i hurtownikom rolnym, ogrodniczym, warzywniczym i sadowniczym – mieścić się również będzie produkcja, przetwórstwo i hurtowa sprzedaż własnego asortymentu wybranej grupy produktów flagowych, kojarzonych z naszym regionem – we współpracy z lokalnymi producentami rolno-spożywczymi. Unikalna w skali kraju lokalizacja JAFP-u (wyśmienite położenie tuż przy węzłach autostradowych „Mykanów” i ,,Rząsawa” nowo budowanej autostrady A-1) umożliwi pozyskanie do współpracy dużej grupy firm z całej Polski, zajmujących się hurtem rolno-spożywczym.

Wspólnikami spółki Jurajski Agro Fresh Park S.A. są dwa podmioty: Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Częstochowie, spółka ze 100-procentowym udziałem Skarbu Państwa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – państwowa agencja zajmująca się m.in. gospodarowaniem nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

W skład majątku nowo powstałego podmiotu wejdzie około 280 ha nieruchomości położonych w granicach administracyjnych trzech gmin: 52 ha gruntów w miejscowości Kościelec w gminie Rędziny, na których powstanie inwestycja Jurajskiego Agro Fresh Parku; 88 ha gruntów w dzielnicy Rząsawa w Częstochowie przy węźle autostrady A-1, na których spółka, z racji unikalnego położenia, zamierza stworzyć Strefę Aktywności Gospodarczej; 138 ha gruntów rolnych w miejscowości Lubojenka, w gminie Mykanów, stanowiących część zaplecza producenckiego dla przyszłej inwestycji.

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. z siedzibą w Częstochowie oraz Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Częstochowie, w pełni skorzystały z nowych możliwości ustawowych, realizując zalecenia Premiera Mateusza Morawieckiego w kierunku uzyskania efektu synergii we współpracy podmiotów pozostających w obrębie władztwa Skarbu Państwa. Znakomita współpraca Ministerstwa Aktywów Państwowych, kierowanego przez wicepremiera Jacka Sasina i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z ministrem Grzegorzem Pudą na czele, potwierdzona końcowymi decyzjami, zwieńczyła – tak potrzebne całemu polskiemu rolnictwu – nowatorskie dzieło.

GAW