157. rocznica Bitwy pod Mełchowem

26 września 2020 roku wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Szymon Giżyński uczestniczył w obchodach 157. rocznicy Bitwy pod Mełchowem, przygotowanej przez Urząd Gminy Lelów, Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie i Lelowskie Towarzystwo Historyczno–Kulturalne im. Walentego Zwierkowskiego w Lelowie. Poseł złożył wieniec pod mogiłą powstańcza w Mełchowie.