Patriotyczny koncert w hołdzie Żołnierzom Wyklętym

‑ To wydarzenie pozostanie na długo w pamięci ‑ tak widzowie podsumowali patriotyczny koncert w hołdzie Żołnierzom Wyklętym. Koncert odbył się pod honorowym patronatem wiceministra rolnictwa i rozwoju, posła Szymona Giżyńskiego. A wzruszeń dostarczył niesamowity występ Zespołu Pieśni i Tańca ,,Śląsk”.

8 marca 2020 roku w Filharmonii Częstochowskiej Stowarzyszenie Wspólnota Gaude Mater i Zespół Pieśni i Tańca ,,Śląsk”, przy wsparciu posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Szymona Giżyńskiego, zorganizowali patriotyczny koncert w hołdzie Żołnierzom Wyklętym. Przed liczną publicznością (Filharmonia była wypełniona po brzegi) wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” z programem ,,A to Polska właśnie”, inaugurując go wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego, a tuż potem przepięknym wykonaniem pieśni: „My Pierwsza Brygada” i ,,Rozszumiały się wierzby płaczące”. W programie nie zbrakło najpiękniejszych pieśni i tańców z różnych regionów Polski. Artyści zachwycili mistrzostwem wykonawczym: pięknymi głosami, precyzją i tanecznymi umiejętnościami. Wydarzenie wzbudziło wiele emocji, głębokie wzruszenie i radość z obcowania ze sztuką na najwyższym światowym poziomie. Wszystkie występy były oklaskiwane gromkimi brawami, a finał publiczność podsumowała owacjami na stojąco. ‑ Wydarzenie z pewnością na długo pozostanie w naszej pamięci. To był niezwykły koncert, pokazujący piękno naszej, polskiej kultury ‑ skomentowała radna częstochowska Monika Pohorecka.

Przybyłych gości powitał poseł Szymon Giżyński, honorowy patron koncertu.

‑ Święto upamiętniające Żołnierzy Wyklętych jest tak mocno przez nas pielęgnowane dopiero od trzydziestu lat. I dzisiaj jest to już składnik naszej tożsamości. Słowa, które wypowiadali: Rotmistrz Witold Pilecki, Łukasz Ciepliński „Pług”, czy to może najsłynniejsze powiedzenie Danuty Siedzikówny ,,Inki”: ,,Powiedzcie babci, że zachowałam się jak trzeba”, to są w tej chwili idiomy języka polskiego, naszej kultury, naszej narodowej tożsamości To są słowa codzienne w naszym życiu. I nie tylko na najbliższe dekady, niesione jakąś polityką historyczną, ale już do końca, dla Polaków będzie to wielka dominanta historyczna, dlatego że jest na trwale wbudowana w naszą geopolitykę. Historię Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych należy pokazywać młodym Polakom, bo jest ona niezwykła, barwna, bohaterska, heroiczna. To jest mit, a tego młodzi ludzie potrzebują. Stąd tak liczne biegi ,,Tropem wilczym”, adoracje postaci Żołnierzy Wyklętych, udział w konkursach. A mamy co najmniej kilkudziesięciu bohaterów Żołnierzy Wyklętych, których losy posiadają wymiar wielkich hollywoodzki produkcji. Bo takie to były dzieje, takie to były życiorysy. Niezwykła odwaga, wielka siła charakteru, ogromna miłość do ojczyzny, poświęcona największą ofiarą, czyli oddaniem własnego życia ‑ powiedział poseł Szymon Giżyński.

Przybyłych gości w imieniu organizatorów koncertu -‑ dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk Zbigniewa Cierniaka oraz prezesa i wiceprezesa Stowarzyszenie Wspólnota Gaude Mater – Romana Krysta i Jana Szymy,
powitał prowadzący Marian Florek. Wśród gości obecni byli między innymi: kapelan środowisk patriotycznych ks. proboszcz Ryszard Umański oraz osoby duchowne, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poseł Szymon Giżyński, senator RP Ryszard Majer, wicewojewoda śląski Robert Magdziarz, wiceprezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Artur Warzocha, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego Beata Kocik, śląski komendant Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej gen. Jacek Kleszczewski, komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie mł. bryg. mgr Piotr Placek, komendant Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie insp. mgr inż. Dariusz Atłasik, komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach ppłk Dariusz Małolepszy, komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej st.bryg. mgr inż. Jarosław Piotrowski, przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Regionu Częstochowskiego Jacek Strączyński oraz wójtowie, burmistrzowie, radni wojewódzcy, powiatowi, miejscy i gminni, dyrektorzy, prezesi instytucji państwowych i spółek skarbu państwa. Obecni byli także przedstawiciele patronów medialnych: redaktor naczelny ,,Niedzieli” ks. Jarosław Grabowski, redaktor naczelny ,,Gazety Częstochowskiej” Urszula Giżyńska oraz redaktor TVP Zdzisław Sowiński.