Nagroda dla Arcybiskupa Hosera

Abp Henryk Hoser, biskup senior warszawsko-praski, wizytator apostolski o charakterze specjalnym dla parafii Medjugorie, otrzymał Nagrodę im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2019. W uroczystości wziął udział sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poseł RP Szymon Giżyński.
Wyróżnienie przyznawane przez Fundację „Solidarna Wieś” wręczył kard. Kazimierz Nycz, 20 lutego 2020 roku podczas gali w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Kapituła postanowiła nagrodzić abp. Hosera za konsekwentne i wytrwałe nauczanie „kierowane zarówno do rolników jak i ludzi władzy odpowiedzialnych za politykę rolną w Polsce”.
Nagroda im. bp. Romana Andrzejewskiego została ustanowiona w 2004 roku przez Fundację „Solidarna Wieś”. Wyróżnienie przyznawane jest osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla rozwoju kulturalnego i gospodarczego rolnictwa, wsi i małych miast w Polsce. W ub. roku otrzymał ją Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Od tego roku honorowym przewodniczącym Kapituły jest bp Artur Miziński, sekretarz generalny episkopatu.