Polsko-ukraińska współpraca w dziedzinie rolnictwa

19 lutego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie sekretarza stanu Szymona Giżyńskiego z zastępcą ministra rozwoju gospodarczego, handlu i rolnictwa Ukrainy Tarasem Kaczką.

W trakcie rozmów wiceministrowi Sz. Giżyńskiemu towarzyszyli: Główny Lekarz Weterynarii Bogdan Konopka, dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach Krzysztof Niemczuk, zastępca Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa Tadeusz Łączyński, a także eksperci, przedstawiciele MRiRW oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Spotkanie było kontynuacją rozmów ministra J.K. Ardanowskiego z wiceministrem T. Kaczką, przeprowadzonych w Berlinie w styczniu br.
Podczas spotkania w Warszawie wiceministrowie rolnictwa Polski i Ukrainy potwierdzili zainteresowanie rozwojem dwustronnych kontaktów w dziedzinie rolnictwa. Uczestnicy rozmów stwierdzili, że bliskość geograficzna, podobny potencjał ludnościowy i występująca po obu stronach wola wspólnych działań, stanowią dobrą podstawę do zacieśniania współpracy.
Wiceministrowie podkreślili też, że stosunki polsko-ukraińskie w odniesieniu do kwestii rolnych są na tyle intensywne i obejmują tak wiele aspektów współpracy, w tym w tak ważnej dziedzinie, jak wzajemna wymiana handlowa, że konieczne jest prowadzenie pogłębionego i otwartego dialogu, jak też bieżące wyjaśnianie pojawiających się problemów.
W trakcie spotkania omówione zostały najważniejsze zagadnienia z zakresu polsko-ukraińskiej współpracy w dziedzinie rolnictwa. Zdaniem rozmówców, szczególny potencjał wzrostu jest widoczny w zakresie wzajemnej wymiany handlowej dotyczącej towarów rolno-spożywczych. Sekretarz stanu Sz. Giżyński potwierdził gotowość strony polskiej do kontynuacji dialogu z partnerami ukraińskimi, zaznaczając jednocześnie, że istotnym elementem współpracy są identyfikacja ograniczeń i utrudnień występujących w wymianie handlowej oraz podejmowanie działań, celem ich eliminacji.
W tym kontekście Główny Lekarz Weterynarii B. Konopka przedstawił postulaty związane z kwestiami dostępu do rynku ukraińskiego dla niektórych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego z Polski. W szczególności podkreślił, że polskie firmy są zainteresowane kontynuacją dostaw mięsa oddzielonego mechanicznie (MOM) na rynek ukraiński i wyraził nadzieję, że będą one możliwe na podstawie nowego wzoru świadectwa międzynarodowego, z uwzględnieniem zmian zaproponowanych przez stronę polską. Wyjaśniono, że rozmowy w sprawie zmian we wzorze świadectwa Ukraina prowadzi bezpośrednio z Komisją Europejską. Ponadto szef polskiej służby weterynaryjnej ponowił istotny dla Polski postulat dotyczący uznania przez stronę ukraińską regionalizacji terytorium Polski w związku z afrykańskim pomorem świń (ASF).
Omówiono też kwestię uzgodnienia wzorów świadectw weterynaryjnych na wybrane produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym produkty mięsne.
Wiceministrowie Sz. Giżyński oraz T. Kaczka podkreślili też wolę kontynuacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy, w strefie buforowej, wzdłuż granicy z Polską. Program ten, podobnie jak w latach poprzednich (od 2012 r.) , będzie współfinansowany ze środków UE. W celu przekazania Ukrainie środków UE na refundację kosztów kwalifikowalnych na realizację programu, konieczne jest podpisywanie umowy międzynarodowej między Polską a Ukrainą. Strony wyraziły nadzieję na szybkie podpisanie takiej umowy na kolejne lata.
Rozmowy bilateralne zostały poprzedzone spotkaniem, zorganizowanym z inicjatywy strony ukraińskiej, z przedstawicielami samorządu rolniczego oraz polskich organizacji branżowych sektora rolno-spożywczego. Spotkanie to odbyło się w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi, w Warszawie.
Podczas spotkania reprezentanci polskiej branży rolno-spożywczej wyrazili swoje obawy związane z niektórymi aspektami importu towarów ukraińskich do Polski. Uzyskali też odpowiedzi na pytania dotyczące stosowanych na Ukrainie wymogów i norm w produkcji rolnej. Strona ukraińska podkreślała, że w związku z dostosowywaniem prawa do standardów UE, ukraińskie rolnictwo stosuje w produkcji standardy unijne.
Ukraina jest jednym z priorytetowych krajów we współpracy w dziedzinie rolnictwa dla Polski. Jest pierwszym odbiorcą produkcji rolno-spożywczej z Polski wśród krajów pozaunijnych (wg danych za 11 miesięcy 2019 r.).
Wartość eksportu polskich produktów rolno-spożywczych na rynek ukraiński w 2018 r. wyniosła ponad 483 mln EUR, podczas gdy w ciągu 11 miesięcy 2019 r. już 540,7 mln euro. Głównymi towarami eksportowanymi na rynek ukraiński były produkty używane do karmienia zwierząt (ok. 9% polskiego eksportu rolnego na Ukrainę), czekolada i przetwory zawierające kakao, przetwory spożywcze oraz sery i twarogi. Od stycznia do listopada 2019 roku z Ukrainy sprowadziliśmy towary o wartości 654,1 mln euro, przede wszystkim makuchy i olej sojowy.