Na stulecie – nowy wóz ratowniczo-gaśniczy

KŁOMNICE / ZAWADY

W niedzielę, 21 lipca 2019 roku, poseł Szymon Giżyński uczestniczył w uroczystości przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej Zawada nowego sztandaru i nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego w miejscowości. Poseł czynił usilne starania, aby doposażyć jednostkę w nowy, sprawny wóz bojowy

OSP Zawada ten wspaniały prezent otrzymała w 100-lecie swego istnienia. Nowy wóz zastąpi wysłużony, blisko 50-letni samochód. Poseł Szymon Giżyński, który, jak podkreślano, jest ojcem chrzestnym nowego wozu ratowniczo-gaśniczego, wskazał, że będzie on służy „Na Bożą chwałę i ludziom na pożytek”. – Ta uroczystości jest spotkaniem dwóch godności: liturgicznej oraz świeckiej. O połączeniu tych wartości wymownie przypomniał ks. Sławomir Balasiński, Kapelan Strażaków Archidiecezji Częstochowskiej, że w ważnych sprawach dla ludzi należy wszelkie wysiłki ludzi łączyć z duchowym wymiarem. I to tutaj nastąpiło. Wspólnymi siłami polskiego rządu, samorządu i wszystkich ludzi, którzy złożyli się na oprawę tej uroczystości, udało się dokonać dzieła ważnego dla całej lokalnej społeczności. Nie udałoby się dokonać tego dzieła, gdyby nie było tu rzetelności i profesjonalizmu, które płyną z Ziemi Kłomnickiej, z Zawady. Za to dziękuję, bo to zdecydowało. Trzeba pamiętać, że wszystko, co dzieje się w małej skali, dzieje się dla kraju. I wszystko to, co robi polski rząd w wielkiej sprawie, dociera także tu, do Państwa, do Zawady – powiedział poseł Szymon Giżyński.

Wiceminister Giżyński dodał, że jubileuszowa uroczystość skłania do refleksji, bo pokolenie, które ufundowało powstanie Straży Ogniowej, to pokolenie czynu niepodległościowego.

– Wówczas państwo polskie nie miało jeszcze ustalonych granic, toczyły się wojny i walki o bezpieczny byt. A Straż Ogniowa w Zawadzie powstała jeszcze przez Bitwą Warszawską, przed efektami Powstań Śląskich, dlatego chwała założycielom, którzy stanęli do boju o ojczyznę, także później, podczas II wojny światowej i okupacji niemieckiej i sowieckiej. Ci ludzie są legendą. Będziemy głosić chwałę tych bohaterów, bo oni tworzyli historię – powiedział poseł Szymon Giżyński.