Rocznica Powstania Warszawskiego

Przeddzień rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego senator Ryszard Majer w imieniu własnym i posła Szymona Giżyńskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczcił pamięć powstańców składając kwiaty, wspólnie z leśnikami Nadleśnictwa Złoty Potok oraz władzami Gminy Janów na wojennej mogile żołnierzy Armii Krajowej.

W uroczystości Senatorowi towarzyszyli Andrzej Krzypkowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Złoty Potok wraz z leśnikami oraz Edward Moskalik, wójt Gminy Janów wraz z zastępcą wójta Lidią Pietrzyńską.

Przybyła delegacja uczciła pamięć plut. Tadeusza Sukiennika ps. „Jawor”, Edwarda Sukiennika ps.”Kmicic”, Zygmunta Nadulskiego ps. „Latarnia” i 2 nieznanych żołnierzy Armii Krajowej poległych 21 września 1943 roku w potyczce z wojskami niemieckimi i pochowanymi w tym miejscu w leśnej mogile.