Częstochowa, częstochowski, częstochowskie… / 2 /

/Wystąpienie posła Szymona Giżyńskiego na uroczystości 25-lecia częstochowskiej Caritas,11 października 2015 roku/

Jego Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie Metropolito Częstochowski; Księża Dyrektorzy: Caritas Polska i Caritas Archidiecezji Częstochowskiej; Panie Pośle; wszystkie Szanowne Osoby Duchowe i Świeckie, połączone jubileuszowym dziełem częstochowskiej Caritas.

Pragnę w imieniu i z osobistego upoważnienia pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który zaproszony na uroczysty jubileusz 25-lecia częstochowskiej Caritas nie mógł, z powodu bardzo ważnych obowiązków, przybyć na dzisiejsze z Szanownym Państwem spotkanie – wypowiedzieć słowa szacunku, wdzięczności i uznania.

Pan Prezes pewnie wypunktowałby to znacznie lepiej, ale skoro spadł na mnie zaszczyt reprezentowania Go dzisiaj wobec Państwa, to w poczuciu pełnej odpowiedzialności chcę podkreślić całkowitą zbieżność założeń i celów programowych naszej polityki społecznej z Państwa szlachetną i bezinteresowną misją. Akcentujemy bowiem bardzo mocno pomoc rodzinie – polskiej rodzinie – i pomoc słabszym, z wykluczeniem wszelkich biurokratycznych wykluczeń – jako główne – w obszarze polityki społecznej – zadania i obowiązki państwa.

Kanwę zarówno naszej polityki społecznej, jak i praktycznej, i służebnej działalności Caritas stanowią te same zasady główne: solidarności i ordo caritatis – porządku miłości.

To sprawia, iż docierają Państwo – osoby duchowne i świeckie, połączone działaniem Caritas – do najbardziej oczekujących  pomocy, właśnie w bezpośredniej bliskości ich potrzeb: w parafii, w blokowisku, za rogiem ulicy.

Zasady – solidarności i ordo caritatis – tak ofiarnie i można rzec: metodycznie przez Państwa praktykowane, mają nieocenione znaczenie więziotwórcze, tym samym – wprost to  trzeba powiedzieć – narodowotwórcze. Dlatego misja Caritas poprzez swoją służebność narodowi ma charakter na wskroś – patriotyczny.

Jest jeszcze jedna cecha Caritasowego charyzmatu, którą my, w naszej formacji politycznej, bardzo chętnie i często podkreślamy. Tą cechą jest skromność. Jesteście Państwo wielką strukturą pomocy bliźniemu, o nieporównywalnych z innymi zasługach, ale na Waszej działalności nigdy nie osiada politura samozadowolenia i celebryckiego blichtru.

Pozwolą Państwo, iż, raz jeszcze, w imieniu pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, także w swoim własnym imieniu, złożę całej częstochowskiej wspólnocie Caritas – na ręce Jego Ekscelencji, księdza arcybiskupa Wacława Depo i księdza dyrektora Marka Batora – jubileuszowe powinszowania, wraz z wyrazami szacunku i uznania oraz z życzeniami, by to piękne dzieło rozwijało się nadal, na Bożą chwałę i narodowy pożytek. Szczęść Boże.