Nowak. Schetyna. Mężydło

z Jana Brzechwy

Znam trzech mówców; z nich pierwszy wciąż dba o to żeby,
Zacytować Tuska, nawet bez potrzeby
Drugi – kiedy przemawia – z największym spokojem
Zawsze słowa Tuska podaje za swoje
Trzeci inaczej sobie prawdę łuska
Podaje słowa własne za słowa Tuska