Wyznania Aleksandra

z Jana Brzechwy

„Trudno – jestem czystej smakosz.

Nie ja jeden. Kalisz takoż”.