List gratulacyjny od Posła Giżyńskiego z okazji otwarcie nowego Centrum Kultury w Hucie Starej B