List do Szkoły w Borownie w Gminie Mykanów

Warszawa, 12.10.2023 r.

SEKRETARZ STANU

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Szymon Giżyński

 

 

Szanowny Pan Dariusz Pomada

Wójt Gminy Mykanów

Szanowny Pan Artur Rybaniec

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borownie

 

Szanowny Panie Wójcie! Szanowny Panie Dyrektorze! Szanowne Grono Pedagogiczne!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej raczą przyjąć Szanowni Państwo moje najszczersze wyrazy uznania i podziękowanie za Państwa trud, wkładany w nauczanie i wychowanie swoich uczniów. Niechaj: Państwa misji zawsze przyświeca polski patriotyzm i nieustannie Państwa otacza – szacunek i życzliwość.

Zawód nauczyciela to powołanie, wyzwanie i wielka odpowiedzialność. Ale także radość
i satysfakcja. Wybitny uczony Albert Einstein mówił, że „wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel, który potrafi sprawić, że twórcze wyrażanie siebie i nabywanie wiedzy staje się źródłem radości.” Wiem, że Państwu ta myśl towarzyszy w codziennej pracy, bo Państwo kochają swoich uczniów i dbają o jak najlepsze ich przygotowanie do dorosłego życia, kształtując w nich kreatywność i pragnienie pogłębiania wiedzy.

Mając świadomość wielkich wyzwań przed którymi staje dziś polska szkoła, wiem że dzięki Państwa zaangażowaniu i determinacji, Państwa placówka zapewnia edukację na najwyższym poziomie i jest szkołą nowoczesną i przyjazną uczniowi. Cieszę się także, iż korzystają Państwo z możliwości jakie daje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizując ważne projekty, uwrażliwiające dzieci i młodzież na polskie dziedzictwo kulturowe i polską historię.

Szczególnie dziękuję za twórczą pamięć o patriotycznych i artystycznych dokonaniach sławnego Rodzeństwa Reszków: Józefiny, Edwarda i Jana – tak mocno związanych z miejscami, w których także Szanowni Państwo pracują dla dobra Współmieszkańców i całej, naszej Ojczyzny.

Wszystkim Szanownym Państwu życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia i realizacji kolejnych planów i marzeń.

Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Poseł Na Sejm RP Szymon Giżyński