Konkurs „ARiMR i KGW: Razem Wspieramy Wiejską Kreatywność ” rozstrzygnięty!

Zorganizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa konkurs „ARiMR i KGW: Razem Wspieramy Wiejską Kreatywność” pod honorowym patronatem Sekretarza Stanu
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szymona Giżyńskiego został podsumowany.

Wiceminister gratulując Paniom nagród i wyróżnień, do każdego Koła skierował list.

Częstochowa, 10.10.2023 r.

 

SEKRETARZ STANU

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Szymon Giżyński

 

Niedawno, w tej samej sali, gdzie dzisiaj rozstrzygamy Finał Konkursu Filmowego Kół Gospodyń Wiejskich i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wygłaszałem referat, którego tytuł: „Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi – polską racją stanu” doskonale się nadaje na motto – zarówno – dzisiejszego spotkania, jak i moich serdecznych podziękowań, także wyrazów szczerego uznania dla Pań z Kół Gospodyń Wiejskich, za wszystko, co Panie czynią, dla uformowania z tradycji polskiej wsi – najważniejszej i najżywotniejszej tkanki polskiej, narodowej kultury.

Tak się właśnie, za przyczyną Szanownych Pań, dzieje: pozostając w sercach i rękach Szanownych Pań – trwałą i pielęgnowaną polską tradycją; począwszy od pięknych, odświętnych strojów i smakowitości suto zastawionego stołu, aż po pamięć o rodzinnych zwyczajach i wspólnotowych, wiejskich obrzędach.

Ważną rolę pełnią również Szanowne Panie – za co szczególnie dziękuję – w życiu swoich parafii, stając, dzielnie i w wielkiej powadze, na straży wartości dla naszego narodu: najświętszych i najważniejszych.

Raczą zatem, przyjąć Szanowne Panie z Kół Gospodyń Wiejskich – najprawdziwsze dziedziczki tradycji polskiej wsi – wyrazy mojego szacunku i wdzięczności.

      Szymon Giżyński

        Poseł na Sejm RP

   Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego