Dni Długoszowskie w Kłobucku

Z tej okazji list gratulacyjny przekazał wiceminister Kultury i dziedzictw Narodowego

 

Kłobuck, 16 września 2023 r.

 

  Szanowny Ksiądz Kanonik Mieczysław Wach

Proboszcz Parafii pw. Św. Marcina i Małgorzaty w Kłobucku

 

Szanowny Pan Andrzej Sękiewicz

Ponadregionalne Stowarzyszenie Edukacyjne „Wieniawa” w Kłobucku

 

Szanowny Księże Proboszczu! Szanowny Panie Prezesie!

Szanowni Państwo!

 

„Każdy tyle dłużen swojej ojczyźnie, na ile go stać przy jego zdolnościach
i siłach”.
Te słowa Jana Długosza herbu Wieniawa niewątpliwie przyświecają Państwa działalności, co szczególnie wyrażane jest podczas Dni Długoszowskich, które, w tym roku, zaistniały już po raz dwudziesty drugi – i jak zawsze – z wielkim rozmachem
i wzięciem. To wielki Państwa sukces i istotna spuścizna, którą Państwo budują opierając się na dziele Jana Długosza – historyka, kronikarza, dyplomaty, duchownego – mianowanego arcybiskupa lwowskiego.

Dokonania twórcy ,,Rocznika, czyli kronik sławnego Królestwa Polskiego” są epokowe – zarówno na polu krzewienia patriotyzmu, edukacji, jak i utrwalania duchowej
i mocarstwowej wielkości Rzeczypospolitej. Wyrazem jego wielorakiej dbałości
o Rzeczpospolitą – obok dzieł literacko-historycznych są także– dzisiaj – posiadające rangę szacownych zabytków, dokonania – fundacje – w obszarze architektury kościelnej i świeckiej. Tu, w Kłobucku, miejscu swojej posługi kapłańskiej, ufundował Jan Długosz przepiękny kościół, pod wezwaniem Św. Marcina i Św. Małgorzaty – chlubę Mieszkańców Ziemi Kłobuckiej i wielką wartość polskiego dziedzictwa kulturowego.

Szanowni Państwo! Dziękując za zaproszenie na obchody Dni Długoszowskich
i wskazując wcześniej podjęte obowiązki jako przyczynę mojej nieobecności, czego bardzo żałuję – przekazuję szczere powinszowania i gratulacje za tak owocne zaangażowanie w utrwalaniu polskiego dziedzictwa kulturowego, w tym, między innymi, poprzez systematyczne prowadzenie wielopokoleniowej edukacji.
Życzę dalszych sukcesów i zasłużonej satysfakcji.

 

 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 Poseł Szymon Giżyński