Boisko w Zawodziu – otwarte

Oficjalne otwarcie boiska w Zawodziu, którego odbiór techniczny nastąpił 24 listopada 2022 roku, miało miejsce w niedzielę, 10 września. W wystąpieniu, Wójt Gminy Poczesna – Krzysztof Ujma, podziękował Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Posłowi na Sejm RP Szymonowi Giżyńskiemu za osobiste zaangażowanie w pozyskaniu funduszy na obiekt w Zawodziu, który kosztował ok. 2,5 miliona złotych. Złożył też na ręce Przewodniczącej Rady Gminy Poczesna – Iwony Choły podziękowania dla całej Rady Gminy Poczesna, która akceptuje i daje przyzwolenie na realizację inwestycji i popiera działania dla rozwoju gminy Poczesna.

Goście niedzielnej uroczystości w Zawodziu, w swoich wystąpieniach,  gratulowali obiektu i życzyli samych sukcesów. Wiceminister Szymon Giżyński podkreślił gospodarność władz Gminy Poczesna, podziękował Wójtowi Krzysztofowi Ujmie za dobre wykorzystanie środków z Programu ,,Polski Ład”. Życzył wszystkim mieszkańcom radości z użytkowania nowego obiektu sportowego i wielu wrażeń sportowych.