MSTÓW. Pamięć i cześć dla Powstańców Styczniowych

 

18 czerwca 2023 roku w Mstowie miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Inicjatywę społeczną lokalnych mieszkańców pozyskania środków na wykonanie pomnika wsparł wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poseł na Sejm RP Szymon Giżyński.

Uroczystość, którą zorganizował wójt Gminy Mstów Tomasz Gęsiarz, odbyła się na Rynku w Mstowie, w towarzystwie licznie przybyłych harcerzy, mieszkańców i zaproszonych gości.  Uroczystości, ze strony wszystkich uczestników, towarzyszyło skupienie, dostojna powaga, szacunek i cześć dla polskich bohaterów – Ofiar Powstania Styczniowego.

Inicjatorzy uhonorowania powstańców – członkowie Stowarzyszenia „Solidarność i Niezawisłość” – zwrócili się o pomoc w pozyskaniu środków do wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, posła Szymona Giżyńskiego. Na tę potrzebę pozytywnie odpowiedziało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pomógł też samorząd mstowski. Odsłonięcia pomnika dokonał wiceminister Szymon Giżyński, któremu  władze Stowarzyszenia szczególnie podziękowały za otwartość na patriotyczne inicjatywy i wsparcie w pozyskaniu funduszy.

AS

Fot. Krzysztof Kucharski