MAŁA KROPKA Stanisław Jerzy Lec – inspiracje VII

 

 

**

Słyszycie ten bełkot? To chóry spółgłosek po eksterminacji samogłosek.

/Słyszycie te jęki i zawodzenia? To chóry samogłosek po eksterminacji spółgłosek./

 

**

Czy wysnuto z budowy człowieka wnioski, do jakich celów był stworzony?

/Jak najdokładniej./

 

**

Troglodyta nie był troglodytą. Stał na poziomie ówczesnej cywilizacji.

/Zgoda. Troglodytami jesteśmy my, ponieważ poziom naszej cywilizacji jest nieustalony, a nawet – programowo – niedefiniowalny./

 

**

Wierzę, że zdziwiłoby cię, gdyby nagle krowa zaczęła mówić po angielsku. Ale uwierz mi, że za dziesiątym razem miał być do niej żal, że nie ma oksfordzkiego akcentu. Oczywiście, gdybyś znał się na tym.

/Gdyby krowa nabrała oksfordzkiego akcentu stałaby się rzeczywistym zagrożeniem dla wielu oksfordzkich profesorów./

 

**

Niewypał myśli zależy również od głowy, w którą trafia.

/Także od głowy wylęgającej myśli, które nie wypaliły./

 

**

Ile p r z e p a d a na głowę ludności? Oto miara kultury.

/Zależy jakiej. Naszej, współczesnej – tak. Naszej, historycznej – nie!/

——————————————————–

Stanisław Jerzy Lec „Myśli nieuczesane wszystkie”, Noir sur blanc, Warszawa, 2006

Inspiracje /kursywą/: SZYMON GIŻYŃSKI