Syderyty 2022. Super Syderyt – Przyjaciel Gminy Poczesna dla wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego, posła Szymona Giżyńskiego

Syderyty to wyjątkowe święto dla Gminy Poczesna, podczas którego wyróżnia się osoby szczególnie zasłużone dla gminy. Statuetkę Super Syderyt – Przyjaciel Gminy Poczesna za rok 2022 Kapituła postanowiła przyznać wiceministrowi kultury i dziedzictwa narodowego, posłowi Szymonowi Giżyńskiemu.

 

16 lutego 2023 r. w Poczesnej odbyła się uroczysta gala „SYDERYTY 2022”. Podczas wydarzenia zostały wręczone statuetki Wójta Gminy Poczesna – Krzysztofa Ujmy dla osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju i promocji Gminy Poczesna. Wyróżnienia wręczali: Wójt Krzysztof Ujma i Przewodnicząca Rady Gminy Poczesna Iwona Choła.

Syderyty to wyjątkowe święto dla Gminy Poczesna, podczas którego wyróżnia się osoby szczególnie zasłużone dla gminy. Statuetkę Super Syderyt – Przyjaciel Gminy Poczesna za rok 2022 Kapituła postanowiła przyznać wiceministrowi kultury i dziedzictwa narodowego, posłowi Szymonowi Giżyńskiemu. W laudacji podkreślono: „Poseł Szymon Giżyński jest prawdziwym i wieloletnim przyjacielem Gminy Poczesna, który nigdy nas nie zawiódł. (…) Poseł Szymon Giżyński zawsze walczy o polskie interesy i sprawy ważne dla naszej Ojczyzny. Bez względu na konsekwencje zawsze służy prawdzie. Ma wybitne zasługi dla rozwoju kultury w powiecie częstochowskim, jako działacz na rzecz edukacji artystycznej i popularyzator polskiego dziedzictwa kulturowego. Inicjator wielu przedsięwzięć, które odgrywają znaczącą rolę w budowaniu naszej  tożsamości narodowej.”
Kolejnymi laureatami Syderytów 2022 zostali: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Jana Chrzciciela w Poczesnej w kategorii Oświata, kultura, sztuka; Józef Chmiel w kategorii Sport, zdrowie, opieka społeczna, ochrona środowiska; Małgorzata Kempa w kategorii Przedsiębiorczość; Mieczysława Tomala w kategorii Szczególne zasługi na rzecz Gminy Poczesna.
Statuetka to rzeźba autorstwa uznanego w kraju i na świecie artysty Jerzego Kędziory; umieszcza się w niej kawałek rudy żelaza, minerał o nazwie syderyt – bogactwo naturale pocześniańskiej ziemi.
Prowadzący galę: dyrektor Gminnego Centrum Kultury Informacji i Rekreacji oraz Gminnej Biblioteki Iwona Skorupa i dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 w Częstochowie Tomasz Szczygłowski przywitali licznie przybyłych gości, wśród których byli mieszkańcy gminy Poczesna i liczna grupa Częstochowian. Galę wręczenia „Syderytów” swoim recitalem uświetniła wielka gwiazda polskiej estrady Edyta Geppert.