KONCERT KOLĘD W KOŚCIELE W PIŃCZYCACH

W kościele pw. Św. Michała Archanioła w Pińczycach odbył się 29 stycznia Koncert Kolęd. Gospodarzem imprezy był ks. Paweł Lamek, proboszcz parafii. Specjalne życzenia dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Pińczycach przesłał Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Poseł Szymon Giżyński.

 

MINISTERSTWO

KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

SEKRETARZ STANU

Szymon Giżyński

 

Warszawa, 29.01.2023 r.

Szanowny Pan Jacek Ślęczka

Burmistrz Gminy i Gminy Koziegłowy

 Szanowna Pani Joanna Sularz

Dyrektor Szkoły Podstawowej

w Pińczycach

 

Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowna Pani Dyrektor, Szanowni Artyści, Wszyscy Uczestnicy Wydarzenia! Szanowni Państwo!

Uprzejmie dziękuję za zaproszenie do udziału w Koncercie Noworocznym w wykonaniu wspaniałej Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej, z siedzibą w Pińczycach, pod batutą dyrygenta Wojciecha Pompki, z udziałem artystów: Anny Bystroń-Jajkiewicz i Marcina Jajkiewicza. Bardzo żałuję, że tym razem ważne obowiązki służbowe nie pozwalają
mi na osobiste uczestnictwo w wydarzeniu i spotkanie z Państwem.

Z uznaniem i podziwem obserwuję Państwa zaangażowanie w upowszechnianie kultury
i polskiego dziedzictwa narodowego, doceniam czynione starania w patriotyczne wychowanie dzieci i młodzieży oraz profesjonalizm artystyczny, jaki – dzięki pracy i pasji – prezentuje Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Pińczyc. Z całego serca gratuluję Orkiestrze,
a zarazem wszystkim osobom przyczyniającym się do rozwoju i sukcesów młodych Artystów – Rodzicom, Wychowawcom, Nauczycielom, Donatorom oraz Władzom Samorządowym,
na czele z Panem Burmistrzem Jackiem Ślęczką – wielkiego potencjału talentów oraz licznych sukcesów, osiąganych już także poza granicami naszego kraju.

Proszę przyjąć życzenia uznania w oczach publiczności, dalszych awansów i satysfakcji
z podejmowanych działań. Wszystkim Szanownym Państwu, uświetniającym swoją obecnością dzisiejszą uroczystość, życzę bogactwa artystycznych wrażeń oraz wiele zdrowia i wszelkiej pomyślności.