Tablica na cześć Kierownika szkoły poległego w Kampanii Wrześniowej

16 września 2022 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika w Hutkach w Gminie Konopiska odsłonięto tablicę poświęconą porucznikowi Leonowi Kołodziejczykowi, kierownikowi szkoły w latach 1926-1939, który poległ w pierwszych dniach kampanii wrześniowej II wojny światowej.  Tablicę ufundował wychowanek szkoły, przewodniczący Rady Gminy Konopiska Edward Bałdyga. Było bardzo uroczyście – duchowo, patriotycznie i wspomnieniowo. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta odprawiona przez proboszcza parafii w Rększowicach – ks. Sebastiana Ciastko. Podczas odsłonięcia złożono wieńce  W tym dniu szkołę odwiedziły córki porucznika Leona Kołodziejczyka – Alicja Kołodziejczyk i Teresa Kołodziejczyk, które mieszkają w Częstochowie. Panie były bardzo wzruszone dowodami pamięci i szacunku skierowanymi do ich ojca. Uroczystość ubogacił występ uczniów, podczas którego przybliżono osobę por. Leona Kołodziejczyka.

Chwała Bohaterom!

List wiceministra z okazji uroczystości wystosował wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, Poseł Szymon Giżyński. W imieniu wiceministra list odczytała i kwiaty złożyła żona Urszula  – redaktor naczelna ,,Gazety Częstochowskiej”.

Szanowna Pani

Tamara Gwóźdź

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Hutkach w Gminie Konopiska

Dzisiejsza uroczystość – w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika
w Hutkach – przynosi chlubę Mieszkańcom Hutek i całej Gminy Konopiska. Czcicie bowiem Szanowni Państwo pamięć jednej z najważniejszych postaci w dziejach Hutek i Gminy Konopiska: porucznika Leona Kołodziejczyka, absolwenta Gimnazjum Państwowego
im. Romualda Traugutta w Częstochowie, a po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego,
w latach 1926-1939 – kierownika Szkoły Powszechnej w Hutkach.

Leon Kołodziejczyk – wielki patriota i społecznik – był dla Hutek postacią ważną
i cenioną, a bohaterem dla swych Współmieszkańców stał się w chwili, gdy dotarła do Nich wieść, iż oficer Wojska Polskiego, żołnierz 27 Pułku Piechoty w Częstochowie – porucznik Leon Kołodziejczyk, oddał życie za swą umiłowaną Ojczyznę w Kampanii Wrześniowej 1939 roku; pochowany w zbiorowej mogile w Drochlinie pod Lelowem.

Wszyscy dzisiaj tutaj obecni stanowimy patriotyczną wspólnotę, połączoną obowiązkiem oddania hołdu poległemu w obronie Rzeczpospolitej – porucznikowi Leonowi Kołodziejczykowi. Wszyscy jesteśmy wzruszeni, bowiem śmierć każdego żołnierza, broniącego swej Ojczyzny, czci się okrzykiem: „Poległy na polu chwały!”

Bardzo proszę, by nasza wspólna, piękna, dzisiejsza uroczystość stała się dla Mieszkańców Hutek i Gminy Konopiska początkiem nowej, celebrowanej, patriotycznej tradycji; tak nam wszystkim koniecznej dla wychowania naszych dzieci i młodzieży w miłości do Polski.

Dziękuję Szanownej Pani Dyrektor Tamarze Gwóźdź i Panu Wójtowi Jerzemu Żurkowi za zaproszenie na odsłonięcie tablicy pamięci Kierownika Szkoły Powszechnej w Hutkach
– Leona Kołodziejczyka.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 Poseł Szymon Giżyński