Życzenia i gratulacje od posła Szymona Giżyńskiego z okazji V Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych w Koniecpolu