OSP Nakło poświęciło nowy wóz ratowniczo-gaśniczy

25 czerwca 2022 roku strażacy OSP Nakło zorganizowali uroczystość poświęcenia nowego wozu ratowniczo-gaśniczego. Z tej okazji wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, poseł Szymon Giżyński, który swoją rekomendacją przyczynił się do pozyskania  samochodu dla jednostki, dziękując za zaproszenie na uroczystość wystosował list z gratulacjami i życzeniami.

Ministerstwo

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Sekretarz Stanu

Szymon Giżyński

Warszawa, 12 czerwca 2022 r.

 

 Szanowny Pan

Krzysztof Molenda

Wójt Gminy Lelów

Szanowny Pan

Wojciech Samborski

Prezes OSP Nakło

 

Szanowni Państwo!

Drogie Druhny i Drodzy Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakle!

 

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na tak ważną dla Państwa uroczystość poświęcenia samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostki OSP Nakło. Z tej okazji pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia i przekazać wyrazy swojego najwyższego uznania i szacunku
za Państwa ofiarną i patriotyczną służbę. Jesteście zawsze tam, gdzie zagrożone jest ludzkie życie i zdrowie, mienie i środowisko. Jesteście zawsze gotowi – z rycerską odwagą
i poświęceniem – nieść pomoc i ratunek drugiemu człowiekowi, nie szczędząc sił, a nawet narażając własne życie.

Mundur strażacki jest symbolem niezawodności, męstwa i ofiarności. I nikogo w Polsce nie trzeba przekonywać, jak ogromna i dobroczynna jest Państwa rola w naszym życiu publicznym. Potwierdzają to liczne badania opinii, mówiące o najwyższym zaufaniu, którym Polacy obdarzają Straż Pożarną i Strażaków. Jest to oczywiste, bowiem Państwa służba
to odpowiedzialna misja, budząca estymę i pochwałę. Tym bardziej zasłużenie otrzymujecie Państwo – tak bardzo przez Was oczekiwany i potrzebny – nowy wóz ratowniczo-gaśniczy, który będzie pomagał Wam w działaniach ratujących życie i mienie ludzkie. Niezmiernie cieszę się, że swoją rekomendacją mogłem przyczynić się do tego, abyście Państwo mogli się dziś radować tym niezbędnym dla Was nowym samochodem. Niech Wam służy na chwałę Bożą
i ludzki pożytek.

Życzę, również – w imieniu zaproszonej na dzisiejszą uroczystość mojej żony – Urszuli Giżyńskiej i swoim własnym, byście Szanowni Państwo wciąż z niesłabnącym oddaniem
i poświęceniem służyli rodakom i naszej Ojczyźnie – Rzeczypospolitej Polskiej. Niech odpowiedzialna, ale jakże zaszczytna służba pożarnicza, przynosi Państwu jak najwięcej satysfakcji, a czynione dobro do Was powraca. Niech Wasz Patron, św. Florian, czuwa nad Państwem i Państwa Rodzinami, a Matka Boża ma Was nieustająco w swej cudownej opiece.

 

Łączę wyrazy najwyższego szacunku

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Poseł Szymon Giżyński