Życzenia i gratulacje dla Druhów OSP Truskolasy

Ministerstwo

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Sekretarz Stanu

Szymon Giżyński

Warszawa, 19 czerwca 2022 r.

  

 

 

Szanowny Pan

Krzysztof Jankowski

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej

Truskolasy

 

Szanowni Państwo!

Drodzy Druhny i Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Truskolasach!

 

 

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na tak ważną uroczystość 110-lecia istnienia Jednostki OSP Truskolasy. Z tej okazji pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia i przekazać wyrazy swojego najwyższego uznania i szacunku za Państwa ofiarną i patriotyczną służbę. Jesteście zawsze tam, gdzie zagrożone jest ludzkie życie i zdrowie, mienie i środowisko. Jesteście zawsze gotowi – z rycerską odwagą i poświęceniem – nieść pomoc i ratunek drugiemu człowiekowi, nie szczędząc sił, a nawet narażając własne życie.

Mundur strażacki jest symbolem niezawodności, męstwa i ofiarności. I nikogo w Polsce nie trzeba przekonywać, jak ogromna i dobroczynna jest Państwa rola w naszym życiu publicznym. Potwierdzają to liczne badania opinii, mówiące o wielkim zaufaniu, którym Polacy obdarzają Straż Pożarną i Strażaków. Jest to oczywiste, bowiem Państwa służba
to odpowiedzialna misja, budząca estymę i najwyższe uznanie.

Najważniejszą okolicznością dzisiejszej uroczystości jest fakt obchodów 110. rocznicy utworzenia w Truskolasach Straży Pożarnej, w ówczesnych warunkach, zwanej powszechnie Strażą Ogniową. Znaczy to, gdy cały polski naród, zaledwie dwa lata przed wybuchem I wojny światowej przygotowywał się, na wszelkie możliwe sposoby, do zbrojnego czynu celem odzyskania niepodległości Polski, że znamienici Mieszkańcy Truskolasów przyłączyli się
do tego zbożnego dzieła. Należna Państwa przodkom i poprzednikom zasłużona chwała spływa na Was, Szanowni Państwo – truskolascy Strażacy, jako spadkobierców i żarliwych kontynuatorów tej pięknej patriotycznej tradycji – zapoczątkowanej, tu w Truskolasach, 110 lat temu.

Szanowni Państwo! W tym szczególnym dniu, Jubileuszu 110-lecia istnienia Państwa Jednostki, życzę byście wciąż z niesłabnącym oddaniem i poświęceniem służyli Rodakom
i naszej Ojczyźnie – Rzeczypospolitej Polskiej. Niech odpowiedzialna, ale jakże zaszczytna służba pożarnicza, przynosi Państwu jak najwięcej satysfakcji, a czynione dobro do Was powraca. Niech Wasz Patron, św. Florian, czuwa nad Państwem i Państwa Rodzinami, a Matka Boża ma Was nieustająco w swej cudownej opiece.

 

Łączę wyrazy najwyższego szacunku

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Poseł Szymon Giżyński