Krzyż Służby Niepodległości dla Jasnej Góry

Fundacja Walczącym o Niepodległość, Wyklętych, Pokrzywdzonych, Internowanych, Więzionych nadała dziś podczas uroczystej Eucharystii Klasztorowi Jasna Góra Krzyż Służby Niepodległości, który został złożony na ręce o. Rafała Wilka – Podprzeora Klasztoru. Podczas uroczystości Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego poseł Szymon Giżyński reprezentował Panią Marszałek Sejmu Elżbietę Witek. Ministrowi towarzyszył wicewojewoda śląski Robert Magdziarz oraz Redaktor Naczelna Gazety Częstochowskiej Urszula Giżyńska.

Obchody Nadania Krzyża Służby Niepodległości rozpoczęły się pod pomnikiem bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie zostały złożone kwiaty od Pani Marszałek Sejmu, Organizatorów i Szkoły Mundurowej.Uroczysta Msza św. podczas której został wręczony Krzyż Służby Niepodległości przez przedstawicieli kapituły, została odprawiona przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Homilię do uczestników wygłosił ks. Ryszard Umański. Po Eucharystii uczestnicy złożyli kwiaty u stóp pomnika św. Jana Pawła II. W imieniu Marszałek Witek, kwiaty złożył wicewojewoda śląski Robert Magdziarz. Druga część spotkania odbyła się w Sali Różańcowej na Jasnej Górze, gdzie zostały odczytane listy. List skierowany przez Marszałek Sejmu Elżbietę Witek odczytał wiceminister Szymon Giżyński. Listy skierowali także Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Szef Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oraz Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

BR