Wiceminister Szymon Giżyński, 3 maja w Lelowie: To uroczystość patriotyczna i dziękczynna

 

W lelowskich uroczystościach z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja wziął udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Szymon Giżyński. Wiceminister kierując słowo do strażaków, którzy oficjalnie odbierali nowy wóz strażacki, oraz do mieszkańców gminy Lelów podkreślił radość z patriotycznie obchodzonych uroczystości.

– Pan Wójt nie mógł wybrać lepszej okoliczności, lepszej daty i lepszego miejsca na tę uroczystość. Dzień 3 maja to wielkie święto naszej wiary, wielkie święto naszej ojczyzny, Święto Matki Boskiej, jak to się kiedyś mówiło bardzo pięknie – Królowej Korony Polskiej. Kult Matki Boskiej w wymiarze Królowej Korony Polskiej, Królowej całego Polskiego Narodu, ma tu symboliczne odniesienia, bo został zinstytucjonalizowany, kiedy Polska była już europejskim, wielkim mocarstwem, u rozkwitu swoich mocarstwowych możliwości. To była połowa XVI wieku. Później ten kult tylko potężniał, był coraz bardziej przez naród interioryzowany. Wchodził w każdą tkankę naszej kultury, naszych społecznych więzi. Przesądzał o polskiej tożsamości  i bronił nas w najcięższych zapasach z historią, w najciemniejszych czasach. I zawsze, Matka Boska wychodziła razem z polskim narodem z tych walk, bojów o naszą tożsamość, o nasze istnienie wreszcie – zwycięsko. Dlatego dzisiejsza uroczystość z Mszą Świętą, a całym kraju jest ich tysiące, to jest uroczystość dziękczynna. I wszystko, co jest motywem już świeckim – ale nie do końca przecież – bo wszystko jest tutaj symboliczne i oczywiste w wymiarze duchowym, religijnym, patriotycznym, ale jest też bardzo oczywiście w wymiarze instytucjonalnym, bo w takich społecznościach, jak lelowska – gdzie jesteśmy – o jakości życia, o patriotycznej dumie, więzach społecznych decyduje piękna triada: Bóg Honor Ojczyzna, a zatem Kościół Święty, któremu tutaj przewodzi ksiądz proboszcz, za co bardzo serdecznie dziękuję, i za Mszę Świętą i uczestnictwo w tej oprawie duchowej i religijnej uroczystości,  ale i dzisiejsi bohaterowie – druga część tej triady, bez której nie ma więzi społecznych, nie ma więzi patriotycznych, nie ma życia w całej gminie. To jest Ochotnicza Straż Pożarna. I dzisiejsza uroczystość – właśnie ta: duchowa i religijna, z mieszkańcami na czele – jest podziękowaniem za to, co nie tylko w chwilach zmagania z żywiołami, ale w i chwilach pozytywnych, gdzie się kształtuje gminną kulturę, więzi społeczne, przeżywa radosne chwile z rodziną i sąsiadami, którymi w realiach sołectwa jesteśmy przecież wszyscy. Całość to w ogromnym stopniu wasza zasługa. Ale nie jesteście sami, bo Koła Gospodyń Wiejskich to też są wasze rodziny. To wszystko jest oczywiste, bo bez rodzin Państwo nie istnieją. Przecież rodzina was nie opuszcza, kiedy w godzinach późno wieczornych czy nocnych, kiedy wszyscy śpią i dostajecie rozkaz, alarm i ruszacie na walkę z żywiołem. Wtedy rodzina nie zasypia w szczęśliwości i spokoju, tylko się gorliwie modli o wasz szczęśliwy powrót. To piękna okoliczność jednocząca wszystko co jest cnotliwe, ważne, wzniosłe i patriotyczne. Za to, że tak jest dziękuję Panu Bogu, dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy, księdzu proboszczowi, panu wójtowi, wszystkim państwu. Życzę żeby ten cudowny dzień Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej był natchnieniem na długie lata – powiedział wiceminister Szymon Giżyński.