Podziękowanie dla Wiceministra od Towarzystwa Patriotycznego ,,Kresy”