Wiceminister Szymon Giżyński wręczył świadczenia ratownicze strażakom OSP gminy Krzepice

 

POWIAT KŁOBUCKI / KRZEPICE. Podniosła atmosfera towarzyszyła uroczystości wręczenia świadczeń ratowniczych 33 druhom z jednostek OSP gminy Krzepice w powiecie kłobuckim. Wydarzanie miało miejsce w remizie OSP Zajączki Drugie.

Zasłużone świadczenia, za 25 lat służby strażackiej, należne z tytułu nowej ustawy, wręczyli: Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski; Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poseł Szymon Giżyński; Senator RP Ryszard Majer; Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz; Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Karol Wers, Burmistrz Krzepic Krystian Kotynia. Trzeba dodać, że możliwość uzyskania specjalnego świadczenia w formie dodatku do emerytury w wysokości 200 zł dała Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych.

Podziękowania za organizację wydarzenia, ale nade wszystko za ofiarną służbę panów strażaków przekazał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szymon Giżyński.

– Żadne motywy tego spotkania nie mogą być kwestionowane i wszystkie powody, dla których Panowie tutaj jesteście, są motywami szlachetnymi, bo świadczą o waszej nieskazitelnej służbie. Służbie znakomitej, która przecież w życiu każdego z Panów musiała ocierać się o sytuacje trudne i niebezpieczne. I za to, decyzją rządu, dziękuje Wam cała społeczność. Ludzie, sąsiedzi, mieszkańcy, którzy Was podziwiali, ufali i z którymi razem współtworzyliście to, co w lokalnej wspólnocie jest najważniejsze. A są to zaufanie, wzajemna ofiarność – tak cenne, że korygowane z dnia na dzień sąsiedzką troską. Ze strony rządu natomiast jest wyjątkowa dbałość o Państwa zdrowie i poczucie spokoju Państwa i Państwa bliskich, co wyraża się pomocą w pozyskaniu niezbędnego sprzętu, zapewniającego pełnienie służby w warunkach godnych i najbezpieczniejszych. Państwo, jako liderzy społeczności lokalnej, pełniliście w każdym roku swojej służby wielką rolę w umacnianiu więzi w swoich społecznościach, wspólnotach, tym samym w umacnianiu uczuć patriotycznych, dając wzór do naśladowania dla przyszłych pokoleń. Za to serdecznie dziękuję – powiedział Wiceminister Szymon Giżyński.