Wiceminister Szymon Giżyński pogratulował laureatom Syderytów 2021

 

W Poczesnej, po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, 22 kwietnia 2022 roku, odbyła się szósta Gala wręczenia statuetek Syderyty 2021, podczas której nagrodzeni zostali mieszkańcy zasłużeni dla Gminy Poczesna. Gala przebiegła w niezwykle podniosłej atmosferze. Hala Sportowa w Poczesnej wypełniła się zaproszonymi gośćmi i mieszkańcami, którzy przybyli, aby poznać tegorocznych laureatów statuetki Syderyty 2021. Kapituła spośród wielu typowanych osób jak zawsze wyłoniła te najjaśniejsze perły. W tym roku statuetki zostały przyznane następującym osobom: Panu Marianowi Lenartowiczowi, Firmie Pio-Mar Łukasiewicz, Panu Kazimierzowi Cierpiałowi, Zespołowi Kwiaty Jesieni, Panu Tadeuszowi Radomiakowi, a także Specjalny Syderyt dla Przyjaciela Gminy otrzymał Starosta Stanisław Mażejko – Starostwo Jaszuny (Litwa), który współpracuje z gminą Poczesna od 2017 r.

Nie mogło obyć się bez gratulacji i powinszowań. Do uczestników swój list skierował Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego poseł Szymon Giżyński, który w Jego imieniu odczytała żona, Redaktor Naczelna ,,Gazety Częstochowskiej” Urszula Giżyńska. Wiceminister Giżyński napisał:

,,Gala Nagrody „Syderyty” to wyjątkowa okazja, by celebrować wkład mieszkańców w budowanie i rozwój gminy – w tworzenie więzi międzyludzkich. Jest to bardzo istotne, bowiem wspólnota lokalna, taka jak Gmina Poczesna, stanowi podstawę wspólnoty narodowej – fundamentu zdrowego i sprawnego państwa. Dziś, tym bardziej dostrzegamy, jak ważne są aktywne, dobrze zorganizowane i wspierające się nawzajem społeczności. Jak wiele zależy od pasji i determinacji tych, którzy potrafią poświęcać się dla innych. Współczesny patriotyzm polega przecież również i na tym: na oddanej pracy na rzecz drugiego człowieka i wzajemnej pomyślności.

Cieszę się, że dla Mieszkańców Gminy Poczesna nieustannie tak bliskim jest aktywne angażowanie się w rozwój własnej Gminy oraz należyta troska o dobro wspólne. Wyrazem tego, jest kolejna już edycja Nagrody „Syderyty”, powstała z inicjatywy Wójta Pana Krzysztofa Ujmy i realizowana przy udziale oddanego zespołu osób.

Pragnę złożyć serdeczne gratulacje dla wszystkich Laureatów tej wspaniałej nagrody. Jesteście Państwo pięknym przykładem, jak z determinacją i pasją można budować wielkie dobro społeczne, dzieląc owoce własnej pracy z całą wspólnotą. Syderyty w oczywisty sposób nawiązują swą symboliką do historii Gminy Poczesna. Złoża rud stanowiły o bogactwie regionu, ich wydobycie ukształtowało oblicze Gminy. Prawdziwym natomiast skarbem, który pozostaje na zawsze, są pełni pasji Mieszkańcy, zaangażowani w umacnianie swojej społeczności.

Życzę Państwu z całego serca wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym i zawodowym. Życzę wielu sukcesów i realizacji marzeń i zamierzeń.

Fot. Piotr Pietrzak

fot. Bartosz Półrolnik