Zapałczarnia – „Jak Ocalić Ślady Przeszłości?”

25 marca 2022 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbyła się konferencja „Jak Ocalić Ślady Przeszłości?”, dotycząca przyszłości Zapałczarni w Częstochowie. Na ręce Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie Elżbiety Doroszuk wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, poseł Szymon Giżyński, skierował list do uczestników konferencji:

 

Uprzejmie proszę o przyjęcie mojego wyjaśnienia, iż bardzo ważne obowiązki służbowe uniemożliwiły mi dzisiejsze spotkanie z Szanownym Państwem.

Tytuł dzisiejszej konferencji, zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”, jest niezwykle wymowny i zobowiązujący – „Jak Ocalić Ślady Przeszłości?”. W tym miejscu warto dodać, że nie możemy mówić jedynie o śladach, lecz
o potężnych fundamentach, które zbudowały nasze miasto. Takim fundamentem jest przede wszystkim Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze, dzięki któremu wszyscy Polacy rozpoznają Częstochowę jako Duchową Stolicę Polski. Dziś jednak ten słuszny historycznie, religijnie
i moralnie status jest podważany, a można postawić stwierdzenie, iż w wielu środowiskach – świadomie deprecjonowany. Pragnę Państwa zapewnić, że moją misją jako Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Posła Ziemi Częstochowskiej było
i jest czynienie wszelkich wysiłków, aby ten status – Duchowej Stolicy Polski – Częstochowie przywracać i według wysokich standardów – kształtować.

O wyjątkowości naszego miasta świadczy temat, któremu jest poświęcona dzisiejsza konferencja. Dziedzictwo kulturowe i przemysłowe Częstochowy ujawnia przecież niezwykłego ducha przedsiębiorczości Częstochowian. Świadczy o nim bogata historia przemysłu, którego niezbywalny symbol stanowi również Częstochowska Zapałczarnia.

Koronnym przykładem rozkwitu gospodarczego Częstochowy oraz – do dzisiaj – niedoścignionym wzorem przedsiębiorczości i zbiorowej samoświadomości Częstochowian
i Mieszkańców Ziemi Częstochowskiej – wszystkich stanów i środowisk – pozostaje zorganizowana w 1909 r. – u stóp Jasnej Góry – Ogólnoświatowa Wystawa Przemysłu
i Rolnictwa. Dzięki licznie powstającym fabrykom, na przełomie XIX i XX wieku, można śmiało stwierdzić, iż nasze miasto w swym dwudziestowiecznym kształcie zostało zbudowane na fundamentach przemysłu. Dzisiaj zaś, o tym, jak ocalić ten fundament – owe „ślady przeszłości” – od zapomnienia, będziecie Państwo merytorycznie debatować.

Pragnę z serca zapewnić, iż Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego będzie owe – Szanownych Państwa – konwalidujące działania: doceniać i wspierać. – Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Poseł Szymon Giżyński.

 

Pismo Wiceminister Szymon Giżyński 1 Pismo Wiceminister Szymon Giżyński 2