Gratulacje dla Fundacji Ufam Tobie

11 lutego 2022 roku Fundacja Ufam Tobie, przy parafii Miłosierdzia Bożego w Częstochowie  obchodziła jubileusz sześciu lat działalności dobroczynnej na terenie Częstochowy i okolic. Z tej okazji listy gratulacyjne dla wszystkich osób związanych z Fundacją przesłali wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Szymon Giżyński oraz wicewojewoda śląski Robert Magdziarz.

Wiceminister Szymon Giżyński dziękując za zaproszenie na uroczystość podsumowującą sześcioletnią działalność Fundacji Ufam Tobie napisał:

,,Na mapie dobroczynności zapisaliście się Państwo wieloma, bardzo ważnymi dla mieszkańców przedsięwzięciami, które szerokim echem odbiły się w Częstochowie i regionie. Pod swoje opiekuńcze skrzydła wzięliście osoby ubogie, samotne, chore i bezdomne. Staliście się przykładem bezinteresowności, szlachetności i wielopłaszczyznowej filantropii. Bogata paleta Państwa działań jest wyrazem wrażliwości, empatii i oddania na rzecz człowieka potrzebującego wsparcia i pomocy. Tak liczne przedsięwzięcia: „Kuchnia dla osób bezdomnych”, „Charytatywny Bieg Miłosierdzia”, „Łaźnia dla osób bezdomnych”, „Program dożywiania dzieci w szkołach”, „Zbiórki żywności dla chorych dzieci i ubogich rodzin”, „Wigilie dla samotnych”, „Bal Wszystkich Świętych”, „Trafiony pomysł na nietrafione prezenty” czy wreszcie „Spotkania osób samotnych” – obrazują ogrom Państwa pracy, wykonywanej z wielkim zaangażowaniem i – co ważne – zawsze z uśmiechem na ustach
i miłością w sercu.

Jan Paweł II, który ludzi ubogich i chorych najmocniej przytulał do swego serca, często nam powtarzał: „Nie lękajcie się świętości! Wzbijajcie się na wysokie szczyty”. Państwo tę ideę wypełniacie z wielkim zrozumieniem i miłosierdziem. Za tę niezwykłą pracę, za czynione dobro, szlachetność, wrażliwość i niesiony uśmiech – Wszystkim Państwu bardzo dziękuję.

Jednocześnie życzę Państwu szerokiego grona przyjaciół i ludzi dobrej woli, którzy będą wspierać Państwa w urzeczywistnianiu kolejnych pomysłów i zadań. Życzę zdrowia, satysfakcji z wypełnianych dzieł, a przede wszystkim nieustającej opieki Jezusa Miłosiernego i Jego Matki Najświętszej Maryi Panny.”