Cześć Bohaterom Powstania Styczniowego

 

23 stycznia 2022 roku wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, poseł Szymon Giżyński – we Mstowie pod Częstochową, w Klasztorze Kanoników Laterańskich – uczestniczył w uroczystej Mszy Świętej, sprawowanej w 159. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.

Przemawiając podczas uroczystości, wiceminister Szymon Giżyński powiedział: „Refleksja o Powstaniu Styczniowym jest od II połowy XIX wieku, po dziś dzień – podstawą polskiego myślenia politycznego. Powstanie Styczniowe przeciwko Rosji wybuchło i było toczone na olbrzymim obszarze: Królestwa Kongresowego, Grodzieńszczyzny, Mińszczyzny, aż po Witebsk i Kijów; Litwy z Wilnem i Kownem, czyli ziem przedrozbiorowej Rzeczpospolitej. Ten geopolityczny akord Powstania Styczniowego powinien i dzisiaj brzmieć w uszach polskich patriotów. (…)

Wyciągając wnioski z przebiegu Powstania inteligencja polska podjęła olbrzymią pracę na rzecz ukształtowania polskiej świadomości polskiego ludu: pamiętamy piękną postać Rocha z „Chłopów” Władysława Reymonta. Dla innych polskich patriotów, z Józefem Piłsudskim na czele, Powstanie Styczniowe – było bezustannie zdrojem ideowych natchnień i organizacyjno-militarnym wzorem dla przygotowania polskiego czynu zbrojnego – oczywiście – w wystarczająco korzystnym kontekście politycznym. (…)”

Konstatując swoje wystąpienie wiceminister Szymon Giżyński podkreślił: „Bez żarliwego przyjęcia przez naród testamentu Powstania Styczniowego nie doczekalibyśmy się w naszych dziejach ani odzyskania niepodległości w 1918 roku, ani zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku, ani heroicznych czynów Powstańców Warszawskich i Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych.”

Na koniec uroczystości wiceminister Giżyński serdecznie podziękował kapłanom odprawiającym Mszę Świętą – proboszczowi parafii pw. Wniebowzięcia NMP, przeorowi Dawidowi Koverowi i księdzu kanonikowi Feliksowi Popielewiczowi za religijne i patriotyczne przeżycia podczas modlitwy w intencji bohaterskich powstańców styczniowych oraz piękny, tradycyjny koncert kolęd – przygotowany przez parafian.