Szymon Giżyński został powołany na wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego

1 grudnia 2021 roku Szymon Giżyński pełniący funkcję Sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi został powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Powierzono mu także funkcję pełnomocnika rządu ds. działalności edukacyjnej oraz analizowania sposobu realizacji misji publicznej w środkach masowego przekazu.

Nominację odebrał z rąk Wicepremiera Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego.