Wiceminister Szymon Giżyński gościł delegację Algierii

28 października 2021 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wiceminister Szymon Giżyński spotkał się z Panem Rachidem Chakibem Kaidem, Sekretarzem Generalnym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej i towarzyszącą mu delegacją.
– Podczas rozmów dokonaliśmy realistycznej oceny stanu polsko-algierskiej współpracy w dziedzinie rolnictwa, a przede wszystkim na możliwości i sposobach jej pogłębiania. Intencje oraz oczekiwania obu stron wyrażone w trakcie rozmów wskazują na istniejący potencjał do dalszego zacieśniania kontaktów w różnych aspektach dotyczących sektora rolnego.
Wiceminister Rachid Chakib Kaid z dużym uznaniem odniósł się do polskich osiągnięć w dziedzinie modernizacji rolnictwa i wyraził zainteresowanie skorzystaniem z polskich doświadczeń w tym zakresie. Podkreślił, że obecnie wdrażany w Algierii rządowy program plasuje rolnictwo w grupie najważniejszych gałęzi gospodarki, które otrzymają wsparcie i liczne zachęty do dalszego rozwoju. Zachęcił polskie podmioty do działalności i inwestowania na rynku algierskim. W tym kontekście poinformował również o gotowości prywatnego sektora do współpracy z polskimi partnerami – powiedział wiceminister Szymon Giżyński.
Algieria jest jednym z najważniejszych odbiorców polskich produktów mleczarskich poza krajami UE. Polska odnotowuje dodatnie saldo w obrocie artykułami rolno-spożywczymi z Algierią, które w 2020 r. wyniosło 250,9 mln EUR. W 2020 r. wartość polskiego eksportu wyniosła 251,5 mln EUR, natomiast w I półroczu 2021 r. przekroczyła ten poziom osiągając 264,5 mln EUR. W tym okresie do Algierii eksportowaliśmy głównie pszenicę oraz mleko i artykułów mleczarskie.