JURAJSKI AGRO FRESH PARK / List intencyjny o współpracy z Miastem Częstochowa

 

 

5 października 2021 roku w siedzibie filii Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 7 podpisano trójstronny list intencyjny w sprawie rozwoju terenu inwestycyjnego należącego do spółki Jurajski Agro Fresh Park S.A. Trzeba podkreślić, że JAFP to pomysł wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi, posła Szymona Giżyńskiego, który nieustająco wspiera realizację tego szeroko zakrojonego przedsięwzięcia.  On również był inicjatorem podpisania porozumienia, którego intencją jest wzmocnienie siły gospodarczej powstającego w regionie nowego podmiotu w branży rolno-przetwórczej.

Podpisany list intencyjny dotyczy obszaru o wielkości 88,1901 ha, zlokalizowanego w dzielnicy Rząsawy, w pobliżu węzła autostradowego Częstochowa Północ, pomiędzy nowo wybudowaną autostradą A1 a drogą krajową DK 1. Ze strony Jurajskiego Agro Fresh Parku jego sygnatariuszami byli:  prezes Zarządu Mirosław Matyszczak oraz wiceprezesi Zarządu – Artur Sokołowski i Monika Pohorecka; ze strony władz Miasta Częstochowy: zastępca prezydenta Miasta Częstochowy Piotr Grzybowski i  p.o. Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Anna Król-Wiśniewska; ze strony Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.: prezes Zarządu Janusz Michałek.

Ideą porozumienia jest aktywizacja gospodarki lokalnej i rozwój terenów inwestycyjnych oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Ważnym aspektem jest promocja tego terenu inwestycyjnego i stworzenie w przyszłości Strefy Aktywności Gospodarczej obejmującej grunty inwestycyjne należące do spółki JAFP S.A. Na mocy listu intencyjnego strony zadeklarowały powołanie zespołu, którego celem będzie opracowanie szczegółów działań promocyjnych w celu przyciągnięcia inwestorów i opracowanie harmonogramu działań zmierzających do aktywizacji obszaru. Potwierdza to atrakcyjność nieruchomości i jej znaczenie dla rozwoju Miasta, w tym możliwość stworzenia dużej ilości miejsc pracy, pozyskania nowych przedsiębiorców, zwiększenia potencjału gospodarczego Częstochowy.

Teren w całości jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Radę Miasta Częstochowy w 2019 r., zakładającym przeznaczenie go na cele inwestycyjne, związane z logistyką, funkcjami produkcyjnymi, magazynowymi, obiektami handlowymi, nieuciążliwymi zakładami przemysłowymi.

List intencyjny podpisano w obecności  posła Mariusza Trepki, wicewojewody śląskiego Roberta Magdziarza, kierownictwa Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Częstochowie w osobach dyrektora Konrada Jarzyńskiego i zastępcy dyrektora Teresy Pali. Wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi, posła  Szymona Giżyńskiego, który wypełniał w tym czasie ważne zadania w ministerstwie reprezentowała  jego doradca  Dominika Szajnoga.

– Sukces ma wielu ojców, ale głównym architektem tego przedsięwzięcia  jest wiceminister Szymon Giżyński, który z Warszawy nie mógł dziś do nas przybyć, a któremu dziękuję, że dał impuls tej inicjatywie. Dziękuję państwu prezesom, że szukają partnerów, aby to przedsięwzięcie miało jak największe echo w regionie, bo to jest ważne, aby się wspierać i by ten kamień węgielny był jak największy – powiedział podczas spotkania wicewojewoda Robert Magdziarz.