LELÓW / 158. rocznica Bitwy pod Mełchowem

Władze Gminy Lelów przy współpracy z Lelowskim Towarzystwem Historyczno-Kulturalnym im.  Walentego Zwierkowskiego oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury od wielu lat organizują uroczyste obchody kolejnych rocznic Bitwy pod Mełchowem, jednej z najbardziej strategicznych walk Powstania Styczniowego z rosyjskim zaborcą. 25 września odbyła się tegoroczna modlitwa za poległych w obronie ojczyzny powstańców. Hołd powstańcom oddali mieszkańcy gminy Lelów oraz przybyli goście. W imieniu wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi wieniec złożyła żona Urszula Giżyńska.

Cześć i chwała Bohaterom!