Nowy kierunek rolniczy na UJD już przyjmuje studentów

 

20 września 2021 roku władze Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oficjalnie poinformowały o uruchomieniu na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych nowego kierunku rolniczego: produkcja i marketing żywności. – Kierunek powstał z inspiracji pana wiceministra rolnictwa Szymona Giżyńskiego i wpisuje się w wizję rozwoju naszej uczelni. Pomysł tak był trafny, że minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek nie zwlekając wydał decyzję akceptującą utworzenie kierunku – podkreśla rektor UJD prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska.

 

Uczelnia ma mocne podstawy do utworzenia  nowego kierunku. – Od kilku lat nasz Uniwersytet mocno rozwija się w obszarze dyscyplin okołorolniczych. Dowodem na to są takie kierunki jak dietetyka i żywienie człowieka i dietetyka. Uczelnia ma też wysokie osiągnięcia naukowe w zakresie   technologii żywienia. Przeprowadziliśmy także analizę potrzeb takiej oferty dla mieszkańców Częstochowy i regionu, która udowadnia, że kierunek był potrzebny. Już mamy propozycje od przedsiębiorców, między innymi, Jurajskiego Agro Fresh Parku i firmy Goliard, ufundowania stypendiów dla studentów kierunku produkcja i marketing żywności – podkreśla rektor Anna Wypych-Gawrońska.

Dlaczego kierunek rolniczy ma rację bytu w częstochowskiej uczelni argumentował pomysłodawca, wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński. – Po pierwsze 65 procent potencjału rolniczego w województwie śląskim jest zlokalizowane w północnej części, czyli na obszarach dawnego województwa częstochowskiego. Równie istotnym aspektem jest to, że w ciągu dwudziestu lat w Częstochowie, co jest swoistym fenomenem w skali kraju, zostały skomasowane zasadnicze instytucje administracji rolniczej o skali wojewódzkiej. Są to: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ośrodek Doradztwa Rolnictwa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Łącznie pracuje w nich prawie pięćset osób – mówił wiceminister Szymon Giżyński. Jak dodał, niezwykle ważną kwestią w budowaniu obszaru zawodowego dla studentów kierunku rolniczego jest nowo powstały Jurajski Agro Fresh Park, wyłoniony jako spółka z Regionalnego Funduszu Gospodarczego i KOWR. – Jest to potężna inwestycja zmierzająca do budowy rynku hurtu i przetwórstwa rolno-spożywczego, gdzie zatrudnienie ma znaleźć aż dwieście osób – podkreśla poseł Szymon Giżyński.

Prorektor ds. nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Janusz Kapuśniak zauważył, że jak do tej pory w województwie śląskim nie było ani uczelni, ani kierunków okołorolniczych. – Zapominano o północnej części województwa z potencjałem rolniczym. Uczelnia jest przygotowana do przejęcia steru w kształceniu okołorolniczym nie tylko mentalnie, ale też kadrowo i naukowo. Współpracujemy z firmami ogólnopolskimi i lokalnymi produkującymi żywność i chcemy kształcić wysoko wyspecjalizowaną kadrę, chociażby dla unikatowego w skali kraju Jurajskiego Agro Fresh Parku, który jak ruszy będzie potrzebował kilkuset pracowników – mówi prorektor dr hab. Janusz Kapuśniak.

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych dr hab. Marcin Sosnowski stwierdził, że wydział mocno inwestuje w kierunki praktyczne dedykowane różnym sektorom gospodarki, w tym rolnictwu. – Wykonaliśmy skrupulatną analizę potrzeb przemysłu i oczekiwań młodych ludzi utworzenia kierunku wpisującego się w obszar technologii żywności i żywienia o charakterze interdyscyplinarnym. Jest on niezbędny, ponieważ przemysł i gospodarka  naszego regionu potrzebują ekspertów i liderów do pracy w sektorze szeroko rozumianego rolnictwa. Nowy kierunek opracowaliśmy w ten sposób, aby nasz absolwent umiał bezkolizyjnie wejść w dynamiczny rynek pracy, aby był wyposażony w praktyczne umiejętności i wiedzę w zakresie produkcji i przechowywania żywności oraz negocjacji – wyjaśnia dziekan Marcin Sosnowski.

Kierunek produkcja i marketing żywności to 3,5-etni kierunek inżynierski z trzema specjalnościami: agrobiznes, przetwórstwo żywności i logistyka w łańcuchu żywnościowym. Uczelnia przygotowała 50 miejsc dla studentów.  – Kierunek jest dla osób zainteresowanych produkcją, przetwarzaniem i dystrybucją żywności. O przyjęciu decydują wyniki na świadectwie maturalnym z grup przedmiotów: matematyka i informatyka, chemia lub biologia lub język polski oraz język nowożytny. Dzięki sześciu, różnym praktykom, zaplanowanym w czasie studiów, studenci będą mogli poznać warunki pracy w zakładach związanych z produkcją rolniczą, ogrodniczą i hodowlaną, żywieniem zbiorowym, przetwórstwem i przechowalnictwem żywności – mówi prodziekan ds. studencko-dydaktycznych Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych  dr hab. Renata Barczyńska-Felusiak. Jednocześnie dodaje, że kierunek już wzbudza szerokie zainteresowanie w środowisku gospodarczym, co świadczy o tym, że przyszli absolwenci kierunku produkcja i marketing żywności z pewnością bez trudu znajdą atrakcyjne zatrudnienie.