PODZIĘKOWANIE DLA WICEMINISTRA ROLNICTWA SZYMONA GIŻYŃSKIEGO

25 czerwca 2021 roku cała lokalna społeczność Aleksandrii w Gminie Konopiska świętowała, ciesząc się z nowo wybudowanej, pięknej i nowoczesnej hali. Pomoc w uzyskaniu dofinansowania na dokończenie budowy obiektu okazał wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński.W nowej hali uczniowie z pewnością będą mogli rozwijać swoje talenty i zainteresowania, co podkreślił wiceminister Szymon Giżyński, życząc, ,,by uroczyście i oficjalnie oddany do użytku obiekt spełnił oczekiwania i stał się miejscem narodzin niejednego sportowego talentu.”
Za okazane wsparcie w trudnych chwilach społeczność szkoły serdecznie podziękowała posłowi Szymonowi Giżyńskiemu.